Monday, December 11, 2006

Soekarno Pejuang Marhaen

Kemerdekaan bukan bererti membebaskan tanah air dari penjajah semata-mata, tetapi membebaskan ummah ini dari kapitalis dan imperialis. Demikian Soerkarno mengubarkan sebahagian dari perjuangannya di seluruh Indonesia. Tambahnya lagi, bahawa kolonial menjajah semata-mata untuk mengisi perut mereka yang selalu lapar. Mereka berkerjasama dengan kapitalis untuk memeras tenaga rakyat dan menyedut kekayaan negeri yang dijajah. Lalu rakyat ( terutama rakyat bawahan yang digelar marhaein ) perlu digerakkan untuk menentang kapitalis dan imperialis.

Demikian dalam buku Soerkarno Seratus Tahun, memperingati perjuangan seorang putera bangsa yang mencipta sejarah kemerdekaan Indonesia.

Soerkarno banyak memunggah idealisma Lenin, bahawa sosialisma tidak bisa dicapai melalui demokrasi. Justeru demokrasi hanya akan menguntungkan bargouis atau kapitalisma. Contohnya Revolusi Perancis memperlihatkan rakyat kecil atau proletariat diperkuda oleh kaum kapitalis yang menggemburkan demokrasi.

Contoh terdekat ialah orde baru Indonesia memperkayakan bargouis diatas nama kepentingan nasioanal.

Terlalu asyik mengenyam teks ini, kerena kita didedahkan peristiwa sejarah yang bisa dipelajari untuk pembangunan bangsa.

Saturday, December 02, 2006

Islam Nusantara

Teosofi Pembaharuan, nama teks terbaru sedang saya tekuni. Penulis ada menyatakan pada permulaan teks, dengan memetik pandangan beberapa sarjana, bahawa islam di nusantara belum benar-benar murni, dengan alasan syariat islam banyak dibumbui ajaran-ajaran animisma, buddha dan hindu yang menjadi panutan ummah nusantara terdahulu. Ini disebabkan oleh islam nusantara dibawa masuk oleh pedagang dan sufi yang tidak militan dalam perjuangan penyebaran islam. Berbeda dengan kemasukan islam di lain-lain daerah seperti di Asia Barat, Asia Tengah dan Afrika. Daerah-daerah ini menerima islam dari operasi militer atau kekuasaan politik. Samada dakwaan ini benar atau tidak terserah pada kajian yang perlu kita telusuri, demi untuk memahami corak dan karekter ummah Islam nusantara dan ajaran islam nusantara yang bercampurbaur dengan kepercayaan luar yang non Islam.
Justeru, bangkit perjuangan untuk memurnikan islam di nusantara melalui pelbagai pertubuhan dan peribadi tersohor lagi wibawa.