Friday, June 12, 2009

Penyatuan

Menyatukan manusia, meski secara individu atau kelompok, bukan kerja mudah, bukan kerja sehari semalam, tapi adalah sebuah proses transformasi budaya. Banyak contoh kegagalan dari kejayaan diceritakan dalam sejarah manusia ini dalam usaha menyatukan manusia. Manusia-manusia besar dunia hanya mampu mengikat kelompoknya dalam tempoh sementara saja dan ternyata menghadapi rintangan dan tantangan besar dari dalam , dan akhirnya penyatuan itu berantakan dan berkecai.

Justeru, hanya pimpinan Nabi Muhamaad saja disebut berjaya menyatukan kelompok Madinah dan Mekah dalam masa dua puluh tiga tahun saja.

Kenapa perlu heboh dan takut pada penyatuan dan perpecahan, sedang kita punya teladan yang sangat besar dan berkesan. Yakni Penyatuan Rabbani yang ditunjuk oleh Nabi kita.

Monday, June 01, 2009

Tunggulah tuan

Semuanya menunggu berlaku keruntuhan untuk mengubah dasar negara. Semuanya menunggu berlaku keruntuhan untuk meluluskan peruntukan.

Tunggulah Tuan II

Semuanya menunggu berlaku keruntuhan untuk mengubah dasar negara. Semuanya menunggu berlaku keruntuhan untuk meluluskan peruntukan. Mereka tidak bisa berfikir, tidak bisa mencerna pembangunan yang integriti, meski dididik dengan pengajian yang tinggi dan dibayar dengan peluh rakyat dalam jumlah yang sangat besar.

Kemana hilangnya kemanusiaan yang manusiawi, dalam mengurus tanggungjawab pada ummah ini. Kenapa mereka ini?.

Hari ini, satu lagi monumen kebanggaan ulul amri minkum runtuh, sujud dan terlantar mencium bumi. Marhaen, pungutlah puin-puin itu, kerana ia adalah titik peluh kamu!.