Monday, May 22, 2006

Maududi II

Ziauddin Sardar dalam teksnya ( teks yang sedang dibicarakan ini ) menceritakan bagaimana Maududi pernah ditanya apakah sebuah negara Islam boleh dibangunkan melalui gerakan bersenjata. Maududi menjawab " Jika anda mendirikan negara Islam melalui revolusi bersenjata, negara tersebut tidak akan berkembang sesuai dengan syariat Islam, revolusi bersenjata mudah diseleweng oleh sesiapa pun, revolusi bersenjata selalunya digerakkan secara sulit dan keras dan selalunya tidak akan menerima kritikan atau bangkangan ".
Tambahnya lagi " Kekuasaan yang direbut dengan senjata, akan dipertahankan dengan senjata".
Maududi berkata demikian semasa beliau dikunjungi tetamu semasa mendapat rawatan kesihatan di UK.
Saya akan perturunkan beberapa perkara yang Ziauddin tidak bersetuju dengan Maududi, pada masa mendatang.
Sampai jumpa lagi.