Sunday, October 28, 2007

Machiavelli

Machiavelli.
Nama besar yang tersohor. Rasanya tiada mereka yang dihinggap cita politik yang tidak mengenal nama besar ini. Max Lerner menganggap manusia ini sebagai Bapa Kekuasaan Politik.
Tapi sayang, Hannah Arendt dan Plamenatz menganggap manusia bernama Machiavelli ini adalah pengecut dan penjilat tirani terbesar iaitu Lorenzo de Medisi , melalui buku The Prince.
Penjilat ini pernah mengatakan Jangan takut menjadi penguasa yang tidak disayangi, asal jangan dibenci rakyat.
Penguasa mesti bijak menggunakan sifat manusia dan sifat binatang dalam menghadapi rakyat.
Manusia seperti ini semakin