Tuesday, May 05, 2009

Hakim Durja

Kekacauan dan kebobrokan dalam sistem perundangan kita, benar-benar boleh memecahkan dada kita, malah memburaikan otak kita, otak rakyat yang lama hauskan keadilan dari sistem yang angker ini.

Pesan dalam buku kuno dalam mana-mana peradaban pun, sangat mengutuk dan mendurjakan sebarang kezaliman dan ketidaktulusan dalam menjatuhkan hukum yang adil. Justeru rakyat pasti amarah, apa lagi penguasa langit dan bumi yang selalu berpesan tentang keadilan, amanah dan kewajaran dalam menghukum.

Tidak dapat dibayangkan, apabila bagaimana rakyat seluruhnya bosan dan tidak lagi mempercayai walau sekelumit pun kepada sistem kehakiman kita.