Wednesday, May 17, 2006

Arma Balas

Asma Barlas, wanita Pakistan, seorang diplomat yang dipecat olih Zia Ul Haq. Kemudian menjawat assisten editor The Muslim. Beliau berpandangan bahawa syariat Islam hari ini adalah hasil rekayasa oleh jumhur ulamak atau dewan yang semuanya dianggotai oleh lelaki semasa zaman Abbasiyyah ( 749- 1258). Zaman yang menekankan seksisme, yakni faham yang mengungguli kaum lelaki dari kaum perempuan. Juga faham Misogini, faham membenci wanita. Lantaran itu syariat hari ini tidak berlaku adil kepada wanita. Suatu reformasi syariat perlu dilakukan hari ini, walaupun terpaksa berdepan seribu bantahan dan tuduhan.

Demikian Ziauddin Sardar bercerita dalam teks Desperately Seeking Paradise.

Sampai ketemui lagi.

3 comments:

No Hassle Loans said...

Hey nice blog. Although it’s not what I was looking for. I am looking for info on Payday Loans or a Cash Advance so I can buy some Pure Hoodia Gordonii or Hoodia Diet Pills. I need to get a Payday Loans or Cash Advance first. I found your blog very interesteing

Spy Software said...

Hey very interesting blog. I am actually looking for Spy Software since other people use my pc. My kid has acne so if you know any good Acne Treatment just let me know. Thanks.

Mesothelioma Lawyers said...

Whats up? Cool blog. However I am looking for info on Mesothelioma or Mesothelioma Lawyers. I would also like to find info on Asbestos and Asbestos Lawyers .