Friday, June 16, 2006

Kesatuan Ugama

Dalam menghadapi gagasan kesatuan agama atau Wahdatul Adyan atau islam pluralis, Al marhum Ismail Faruqi dalam teks `meta religion` menyatakan it avails nothing. It does not provide criteria for settling differences among the relegious of the world, nor does it provide positive indicators for loudnet.
Sementara Prof.Dr.S.M.Naguib al-attas pernah mengatakan di dalam sebuah artikel dalam majallah islamia ini bahawa kesatuan trasenden agama adalah sesuatu yang cukup menyesatkan, malah sebuah istilah yang lebih merupakan suatu motif agenda yang tersembunyi. Fahaman ini merupakan hasil rekaan imajinasi induktif mereka saja dan bersumber dari spekulasi intelektual semata. Kebanyakan mereka ini mendapat ilham ini setelah berkenalan dengan metafizik islam, seperti schuon dan geunon. Naguib juga berpandangan bahawa sifat tuhan yang difahami dalam Islam tidak sama dengan konsep tuhan dalam doktrin lain-lain agama. Justeri itu kesatuan transenden yang dimaksudkan itu tidak ada sama sekali.
Jauh sebelum itu almarhum Prof.Dr.Hamka telah mengungkapkan bahawa mereka yang mengatakan semua agama sama , mereka itu sebenarnya tidak beragama .
Imam Nawawi dalam Rawdah atTalibin menyebut 'Sesiapa yang tidak mempercayai bahawa pemeluk agama selain dari Islam adalah kafir atau meragui kekafirannya atau menganggap tidak salah bererti dia juga kafir, walau pun ia seorang penganut Islam'.
Pendukung faham kesatuan agama ini memetik beberapa ayat alquran untuk memperkukuhkan pandanganya. Diantaranya ialah surah Yunus (10:47) bermaksud 'tuhan mengurnia nabi kepada setiap bangsa'. Surah Ibrahim (14:4) bermaksud 'Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dalam bahasa kaumnya sehingga dia dapat menyampaikan kebenaranya kepada kaumnya.
Demikianlah apa yang saya petik dari majallah Islamia edisi seperti yang dipaparkan sebelum ini.
sampai ketemui lagi.

No comments: