Friday, September 01, 2006

Orientalis

Alwi shihab dalam teks ini juga ada membariskan beberapa nama tokoh Kristan yang mendalami Islam dan akhirnya melontarkan pandangan yang benar tentang Islam. Di antaranya:
1. Theodore Abu Gurrah - berpandangan bahawa Muhammad adalah jelas menempuh perjalanan para nabi.
2. Paul Antioch - Muhammad adalah utusan tuhan kepada ummah non Kristian.
3. Yahya Bin Adi - Keesaan tuhan berada dalam trinitas.
4. Louiss Masignon - meperbetulkan pandangan gereja yang sekian lama salah dan palsu, terhadap Islam.
5. William Cantwell Smith - Ajaran alqur'an berjaya menjadikan jutaan manusia selamat kerohaniannya, jelas ini semua datang dari tuhan.
Sikap inklusif ummah kristian inilah menurut alwi shihab perlu diteladani oleh penganut Islam. Bersediakah anda. Perlu pengkajian yang lebih mendalam perkara ini.

No comments: