Sunday, April 08, 2007

Ibn Khaldun

Pembangunan sesuatu bangsa seperti juga tumbesaran seseorang manusia. Pasti mengalami perkembangan proses demi proses atau tahap demi tahap. Selalunya bermula dengan kebangkitan yang amat sukses, kemudiannya menjadi lemah dan akhirnya runtuh.

Ibn Khaldun membahagikan perkembangan sesuatu tamadun itu kepada :

1. Kelahiran tamadun yang dibangkitkan oleh faktur asobiyyah yang amat tinggi dan rakyat memperjuangkan dengan penuh perjuangan dan lahirlah sebuah tamadun yang besar dan utuh.

2. Kehidupan bertamadun memberi kekuasaan dan kemakmuran kepada pemerintah. Pemerintah akan menjadi selesa tidak kreatif, hilang semangat juang, lemah dan korup. Sementara rakyat menjadi leka, hedonisma, bermewah-mewah dan semangat nasionalisma menjadi lemah dan hilang.

3. Keruntuhan tamadun terus berlaku apabila kelas pemerintah dan bargouis menjadi semakin lemah, terlalu korup dan pemerintah menjadi tirani dengan memaksa rakyat dengan pelbagai peraturan tirani untuk mengatasi kelemahan diri sendiri. Pemerintah hidup dalam kemewahan dan rakyat menjadi rosak dan binasa.

Akhirnya tamadun itu pun runtuh.

Toynbee bersependapat dengan Khaldun, bahawa agama dan moral mampu mengekang kejatuhan sesuatu tamadun.

apakah bangsa kita masih memperjuangkan sesuatu yang asing dari kekuatan dalaman bangsa ini sendiri dalam perjuangan bangsa dan ugama ini.

No comments: