Monday, August 13, 2007

Kekerasan Politik

Kekerasan demi kekerasan
Saban hari dunia digetarkan dengan kekerasan. samada kekerasan oleh manusia untuk mencapai segala tujuan atau kekerasan oleh tindakan alam semulajadi untuk mengembangkan dirinya. Apakah benar kekerasan adalah sesuatu yang tidak diingini, sesuatu yang jelek perlu dielakkan.
Justeru kekerasan selalu dan sering diperlukan untuk mencapai objektif. Malah dalam mencapai tuntutan agama pun, kita terkadang memerlukan kekerasan. Bukankah hukuman, peraturan dan denda itu sebahagian dari kekerasan yang amat memeritkan.
Max Weber menyebutnya, penguasaan manusia keatas manusia lain didasari oleh saranan yang sah, yakni kekerasan.
Apatah lagi mencapai tujuan-tujuan politik. Manusia berwenang dan punya kapasiti untuk bertindak dalam pelbagai bentuk kekerasan, demi mencapai matlamat politik.
C.Wright Mill mengatakan semua politik pada hakikatnya adalah pertarungan kekuasaan dan hal yang paling pokok dari kekuasaan adalah kekerasan.
Trotsky, setiap negara selalu didasari oleh kekerasan.
Mao Tze Tung, kekuasaan itu berada di ujung senapang.
Ted Hunderich, lebih menggemaskan bahawa kekerasan juga mampu hadir dalam sistem demokratis.

No comments: