Sunday, October 07, 2007

Snouch Masih Ada

Snouch Hurgronje
Banyak telah diperkatakan tentang peranan Snouch.
Perhatikan sebahagian apa yang pernah dilakukan snouch dalam gerakannya untuk menghadang pergerakan Islam di Acheh, bumi tanah rencung.
Beliau telah membawa seorang ulamak dari tanah Arab yang bernama Habib Abdul Rahman yang diberi wewenang untuk berceramah dan mengimarah masjid di Aceh,dengan fikiran-fikiran Islam versi penjajah bagi menghadapi perjuangan Islam ummah Acheh.
Seorang ulamak tempatan dianugerah kebesaran Ratu Belanda dan kemudahan fasiliti, kerana belot kepada perjuangan Aceh dan juga pernah belot kepada belanda. Jenis lompat-lompat. Ulamak yang suka menukar wajah ini bernama Teuku Omar johan Pahlawan.
Malah Snouch dengan ambisi tinggi telah menasihati belanda agar jangan menekan Islam secara terang-terangan, tapi perlu memutuskan hubungan ummah Aceh dari dunia Islam belahan dunia lain. Jelasnya lagi, apa yang ditakuti ialah Islam politik, bukan Islam syariah.
Strategi Snouch masih diketemuikah lagi hari ini?.

No comments: