Wednesday, June 25, 2008

Teladan dari Deponogoro

Apabila Ezam masuk UMNO.
Di atas apa hujah dan alasan pun, kita tidak pasti mahu bersikap wajar atau tidak dalam menyenangi tindakan seorang pejuang (yang dianggapi selama ini), tiba-tiba memutar seluruh dunia perjuangannya. Mencintai orang yang disumpah seranah selama ini. Mendokong dengan penuh citra wadah yang paling dijijiknya. Dan pada masa yang sama membelasah kawan dan guru yang mendidiknya selama ini. Hujah bisa dicari, alasan bisa dicipta. Malah beribu buku bisa dikarang untuk membenarkan tindakan sendiri. Mungkin potongan surah- surah Tuhan dan Nabi tega dipungut dan dicantum untuk memperkaya keyakinan , atau untuk meraih kepercayaan ummah dalam membina ketokohan diri sendiri.
Begitulah manusia apabila berjalan di atas muka bumi ini. Penuh kesombongan, penuh kemunafikan.
Sejarah membekalkan kita beribu desperado yang pernah muncul dan membuat kekacauan pada semua bangsa dan zaman.
Di antara yang paling hampir dengan Nusantara ini ialah kisah pembelotan tokoh-tokoh besar dalam perjuangan Diponegoro yang hebat itu. Diponegoro dengan dibantu oleh panglima-panglima yang gagah berani dan kental darah perjuangannya tidak terkalah oleh belanda selama puluhan tahun.
Tapi akhirnya belanda berjaya menangkap Diponegoro dan mematahkan perjuangan Islam dan keadilan ini melalui pembelotan panglima gagah beraninya seperti Alibasah dan Patih Danureja.
Sejarah menyejukkan hati kita bahawa perjuangan apa pun, pasti muncul mereka-meraka yang bersifat munafik dan memenang diri sendiri.
Taufik Ismail ( seorang tokoh Indonesia ) pernah mengungkapkan bahawa apabila kita memasuki dalam mana-mana perjuangan, kita pasti berdepan dengan si munafik.

No comments: