Saturday, October 11, 2014

Ulil dan liberalisma lagi!

Ulil Abshar Abdalla seorang pemberani. Dia pendekar yang sanggup berdepan dada dengan siapa saja.  Sama ada yang bersikap tajam dengannya atau yang bertoleran.  Inilah ciri khas semua pendekar atau aktivis Islam Liberal, termasuk hamba Allah ini. Termasuk Dr.Musdah Mulia, yang terlepas beraksi di Malaysia baru-baru ini.

Malang buat Bapak Ulil, nasibnya tidak semulia Ibu Musdah Mulia. Bapak Ulil dinafikan untuk melantun bicara segala pemikiran liberalnya di Malaysia. Ulil tidak dibenarkan untuk membuka segala kredo dan doktrin liberalnya diatas nama pembaharuan ugama.

Islam liberal dianggap anasir murtad di Malaysia, jugak di Indonesia. Tetapi bedanya di Indonesia, kebijakan negara mengamalkan keterbukaan membolehkan semua pihak yang bertentangan berhak mengemukakan pandangan. Tapi tidak di Malaysia. Hanya pihak berwenang saja berkuasa penuh dan bebas beragitasi, bebas menuduh dan bebas menghujat setiap yang berseberangan.

Lalu Islam Liberal memang dituduh sesat dan menyesatkan di semua lapangan dan ruang, baik di masjid, surau, universiti, tv dan media. Tapi seronok menuduh dan memvonis tanpa lawan. Rakyat diberitahu bahawa Islam Liberal sesat berdasarkan alquran dan sunnah..

Tidak ada ruang untuk ulil atau mana- mana pendekar liberal mempertahankan fahaman darahdagingnya. Malaysia dan ummahnya tidak mengizinkannya, dengan seribu alasan. Meski penganut liberal bertaburan di Malaysia, mereka juga tidak punya sekelumit hak menpertahankan, apa lagi melebar kepercayaan mereka.

Ulil, Malaysia bukan Indonesia. Bertahanlah.

No comments: