Sunday, May 28, 2006

Sardar versus Maududi

Ziauddin Sardar bertentangan pandangan dengan Maududi ( dari teks berkenaan ) pada beberapa perkara. Di antaranya ialah:
1. Maududi menyatakan Islam sebagai suatu sistem menyeluruh yang meliputi sosial, ekonomi, politik dan hubungan antarabangsa. Sardar melihatnya sebagai suatu utopia.
2. Maududi melihat syariat Islam adalah rangka kerja yang sempurna dan dapat menyelesaikan semua masalah ummat manusia, Sardar mengatakan mana mungkin suatu hukum tradisional yang disusun ratusan tahun dahulu dapat menyelesaikan semua perkara dan fenomina baru di zaman ini.
3. Dalam isu gender, Sardar menyalahkan Maududi mempojokkan wanita di sudut atau kedudukan yang terpojok dan perlu dilindungi.

aku semakin ghairah untuk mencari Sardar.

No comments: