Saturday, June 10, 2006

Transenden Ugama

Kesatuan Transenden Agama mempunyai serangkaian pendekar yang besar dalam perjuangannya. Di antaranya yang merupakan pengasasnyan Schuon dan murid nombor satunya, Sayyed Hosein Nasr. Apa kata Schuon dalam mengindoktrinasikan faham ini. Diantara nya schuon mengatakan Islam lebih baik dari Hindu kerana islam merupakan bahagian atau form yang terakhir dari fasa sanatana dharma, tetapi Hindu sebagai form yang paling tua dan masih hidup memiliki superioritas berbanding dengan Islam. Schuon di dorong oleh motif agar tidak berlaku pertentangan antara agama. Katanya, semua agama bersandar pada intelek bukan wahyu. Ini bertentangan dengan Islam. Dalam kata pengantar buku ' The Trancendent Unity of Religious' menjelaskan 'ibarat piramida ,di mana tuhan berada di titik puncak, sementara semua agama mengalir ke bawah, begitu juga dalam waktu yang sama semua agama naik ke atas dan saling mendekati dan akhirnya bertemu di titik puncak tersebut'.

Sayyed Hosein Nasr pernah berkata, karya Schouon bagaikan hadiah dari langit.

Nasr pulak mengungkapkan bahawa semua agama yang masih hidup atau telah mati adalah merupakan different theophanies of the same truth. Nasr juga mengatakan adalah bertentangan dengan kebijaksanaan dan keadilan tuhan untuk membiarkan agama-agama dunia berada dalam kesesatan selama beribu-ribu tahun, pada hal berjuta-juta manusia mencari keselamatan dan petunjuk dari agama berkenaan. Maka dengan demikian, pluralisme agama adalah kehendak tuhan dan natijahnya semua agama adalah benar dan sah.

Akan datang saya akan mengungkapkan pandangan dari Ismail Faruqi dan Naguib Al attas yang menyanggah faham ini.

Sampai ketemui lagi.

No comments: