Tuesday, July 11, 2006

China

Prof Wang Gung Wu dari Hong Kong University menyatakan bahawa:
1. Memberi pendidikan kepada anak-anak adalah obsessi sejagat orang China.
2. Mereka bergantung kepada keberanian, kepakaran dan keusahawaan sendiri.
3. Orang Cina belajar dari sejarah bahawa kekayaan menjadi selamat apabila sikaya tidak menunjukkan minat atau keinginan untuk memperolehi kuasa.

No comments: