Saturday, December 02, 2006

Islam Nusantara

Teosofi Pembaharuan, nama teks terbaru sedang saya tekuni. Penulis ada menyatakan pada permulaan teks, dengan memetik pandangan beberapa sarjana, bahawa islam di nusantara belum benar-benar murni, dengan alasan syariat islam banyak dibumbui ajaran-ajaran animisma, buddha dan hindu yang menjadi panutan ummah nusantara terdahulu. Ini disebabkan oleh islam nusantara dibawa masuk oleh pedagang dan sufi yang tidak militan dalam perjuangan penyebaran islam. Berbeda dengan kemasukan islam di lain-lain daerah seperti di Asia Barat, Asia Tengah dan Afrika. Daerah-daerah ini menerima islam dari operasi militer atau kekuasaan politik. Samada dakwaan ini benar atau tidak terserah pada kajian yang perlu kita telusuri, demi untuk memahami corak dan karekter ummah Islam nusantara dan ajaran islam nusantara yang bercampurbaur dengan kepercayaan luar yang non Islam.
Justeru, bangkit perjuangan untuk memurnikan islam di nusantara melalui pelbagai pertubuhan dan peribadi tersohor lagi wibawa.

No comments: